NUS Research Directory: DEAN'S OFFICE (SCHOOL OF DESIGN & ENV)
STAFF IN DEAN'S OFFICE (SCHOOL OF DESIGN & ENV)
(Academic and research Staff only)
CAROLINE JANE JOHNSON CHAO YI-HSUAN
CHUNG KIN HUNG JACKY DANG DINH QUOC DUNG
DANIEL HII JUN CHUNG DUONG NGOC QUYEN
GAVIN PRASETYO RAHARJO HE YUEER
HUANG ZIYOU IVAN KURNIAWAN NASUTION
LONG XINPING SHERLYN NG TSE PEI
NIVEDHITHA RAVI PRADEEP ATTAVAR ALVA
SHAO MENGQI TAN CHUN LIANG
TAN JIA HUI WINNIE TAN YONG LIM

Return to General Search

Home