NUS Research Directory: ANALYTICS & OPERATIONS
STAFF IN ANALYTICS & OPERATIONS
(Academic and research Staff only)
ALEXANDER CAPRI ANDREW EE BENG LIM
CHEN GONGTAO CHEN HUAXIN @CHEN HUAXING
CHEN WEIRONG, JEREMY CHOU CHENG-FENG, MABEL
CHU-CHUN-LIN, SINGFAT FERNANDO M.S.M.S. DE OLIVEIRA
FRANCESCA MASSONE GOH KENG HOCK, MARK
GOH WEIQIANG, JOEL HANQIN ZHANG
HE LONG HU ZHENYU
HUI TAK KEE HUM SIN HOON
HWARNG HSINGLIANG, BRIAN JUSSI SAMULI KEPPO
LIU QIZHANG NATARAJAN BALKRISHNAN
PANG YAN, JAMES QI MEI
QUEK KHOR PING QUEK SER AIK
SHEILA WANG SHING-YUNG SHEN YIWEN ALVIN
SHERYL ELAINE KIMES SIM SOON SUAN, MELVYN
SUN JIE TAN KOK CHOON
TANERI NIYAZI UFUK TANG WENJIE
TEO CHUNG PIAW TEO SIAN HIN, THOMPSON
TERRY ANTHONY TAYLOR TUNG YI-LIANG
WANG TONG WU YAOZHONG
XIONG PENG YUAN XUE-MING
ANUP HANAMANT WALVEKAR DING LAN
HAN SHASHA HAO ZHAOWEI
TAN SIANG LONG  

Return to General Search

Home