NUS Research Directory: MANAGEMENT AND ORGANISATION
STAFF IN MANAGEMENT AND ORGANISATION
(Academic and research Staff only)
AUDREY CHIA CHEAH LAI YIN SARAH
CHEN CHUNHUA CHIA HO BENG
CHUNG YUEN KAY, EVELYN EYRING, ALISON ROMNEY
GLENN J NOSWORTHY HSIEH TSUN-YAN
INDIRA PANT IRENE ELISABETH DE PATER
JACK SIM JUEK WAH JAYANTH NARAYANAN
JOVINA ANG SHIN YUEN LIEW MUN LEONG
LIM GHEE SOON LIM KIM GEOK, VIVIEN
MAI KE MCALLISTER, DANIEL J
MICHAEL FRESE PIERS DAVID GARETH STEEL
REMUS ILIES RICHARD ARVEY
RUOLIAN FANG SANDY LIM GEOK PENG
SONG ZHAOLI TAN BEE WAN
TEO CHU YING, ALBERT TONG YEW KWAN
VIRGINIA CHA WU PEI CHUAN
YAM KAI CHI YI OU
LAU TSZ CHUN  

Return to General Search

Home