NUS Research Directory: PHARMACOLOGY
STAFF IN PHARMACOLOGY
(Academic and research Staff only)
ALEX MATTER BIAN JINSONG
CHRISTOPHER CHEN LI HSIAN CLAUDIO CUELLO
DAWE, GAVIN STEWART DERON RAYMOND HERR
EDWARD KAI-HUA CHOW FOLEFAC AMINKENG
GAUTAM SETHI GOH BOON CHER
HO WANXING EUGENE INTHRANI RAJA INDRAN
JEROLD JUN MING CHUN JUDY SNG CHIA GHEE
KELLY RONAN PHILIP LAI KIM PENG MITCHELL
LEE JON DEOON, EDMUND LOO LIT HSIN
LOW CHIAN MING MANSER, EDWARD J
PAUL STEPHEN FOSTER PEH HONG YONG
PETER EDWARD LOBIE PHILIP KEITH MOORE
PIETER JOHAN ADAM EICHHORN SENG KOK YONG
SHABBIR M MOOCHHALA SOON KWANG WEI DANNY
TAN CHAY HOON TAN GUET KHIM MICHELLE
UTTAM, C SURANA WONG TSUN HON, PETER
WONG WAI-SHIU, FRED ALAN PREM KUMAR
ANUBHARATH PABBA CHANG JINRUI
CHEW WEE SIONG CHIHIRO AKIBA
GISELLE AVA FRANCISCO PANTALEO GOH ZI NING LOUISE
GUO LEI HENG HUI LI
HILAL SAIMA JOYCE CHONG RUIFEN
KAN CHEUK NI KOO SEOK HWEE
LEE HANQING JASINDA LEE XIN HUI
LEE YUEH JIA LIAO WUPENG
LIU TENGTENG MARIYA D/O PARIMELALAGAN
MUTHU KUMARASWAMY SHANMUGAM NAGEISWARI PARATHY
NATHAN LIANG HAO PING NG SIN LI
NIE XIAOWEI PRIYANKA BALAGANAPATHY
SAINI MONICA SARIDIN, FRANCIS NICOLE
SASIKUMAR S/O RAJANDRAN SITI NASUHA BINTE ABDUL KARIM
SUN HAIJIAN TAN LI SI
TAN WAN SHUN DANIEL TEE TZE YONG
TOMOTAKA TANAKA WANG JIGANG
WONG PEIYAN WONG ZI XUEN
XIANG PING XIONG SIPING
XU XIN YUAN YI
ZHANG LIWEN ZHU LIXIA
ZHU SUMIN  

Return to General Search

Home